พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว (หลังใหม่)

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว (หลังใหม่) ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว (หลังใหม่) ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

DSC_0150 DSC_0151 DSC_0147 DSC_0149DSC_0177 DSC_0153 DSC_0162 DSC_0166 DSC_0167 DSC_0169 DSC_0171 DSC_0172

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว