เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว