เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ยี่ห้อโตโร่ รุ่น Reelaster ๒๓๐๐D รหัสพัสดุ ๔๔๑-๔๖-๐๐๐๖ จำนวน ๙ รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ยี่ห้อโตโร่ รุ่น Reelaster ๒๓๐๐D รหัสพัสดุ ๔๔๑-๔๖-๐๐๐๖ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องตัดหญ้า

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว