เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถกระบะบรรทุกเล็ก ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๒๑ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถกระบะบรรทุกเล็ก ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๒๑ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถกระบะบรรทุกเล็ก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว