เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว