เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องแต่งกายพร้อมอุปกรณ์เครื่องประดับ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ สำหรับโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๘ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องแต่งกายพร้อมอุปกรณ์เครื่องประดับ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ สำหรับโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๘ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องแต่งกายพร้อมอุปกรณ์เครื่องประดับ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว