เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับเเจ้งเหตุและสั่งการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับเเจ้งเหตุและสั่งการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับเเจ้งเหตุ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว