เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา (เสื้อพร้อมกางเกง) จำนวน ๓๘๕ ชุด และชุดวอร์ม (เสื้อพร้อมกางเกง) จำนวน ๓๖๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว