เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถบดสั่นสะเทือน หมายเลขทะเบียน ถก ๐๐๑๘ สก และจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล และยานพาหนะ จำนวน ๗ คัน รวม ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถบดสั่นสะเทือน หมายเลขทะเบียน ถก ๐๐๑๘ สก และจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล และยานพาหนะ จำนวน ๗ คัน รวม ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถบดสั่นสะเทือน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว