ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว