การแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ OFFROAD TROPHY ๒๐๑๘

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ OFFROAD TROPHY ๒๐๑๘ สนามที่ ๕ จังหวัดสระแก้ว โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามโกลเด้นเกต (ด้านหลังสถานีรถไฟอรัญประเทศ) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว