โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ก (ครูฝึก) ในระบบการเเพทย์ฉุกเฉิน (EMS Instructor) จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ก (ครูฝึก) ในระบบการเเพทย์ฉุกเฉิน (EMS Instructor) จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว