ร่วมทำบุญ ณ วัดนครธรรม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมทำบุญในโอกาสวันคล้ายวันเกิดและเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดนครธรรม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว