เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่รางวัล จำนวน ๓ รายการ และจ้างพิมพ์เกียรติบัตร พร้อมกรอบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่รางวัล จำนวน ๓ รายการ และจ้างพิมพ์เกียรติบัตร พร้อมกรอบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่รางวัล

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว