เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง และซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง และซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปริ้นเตอร์

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว