เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ23รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว