นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการภายใน อบจ.สระแก้ว

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพูดคุยหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับนายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมเข้าพูดคุยทักทายกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนราชการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว