เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบอินเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบอินเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบอินเตอร์ความเร็วสูง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว