เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกกอล์ฟ  จำนวน 5,000 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกกอล์ฟ  จำนวน 5,000 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกกอล์ฟ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว