เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายผนังกระจกติดตายและย้ายประตูทางเข้าออกสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายผนังกระจกติดตายและย้ายประตูทางเข้าออกสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายผนังกระจกติดตายและย้ายประตูทางเข้าออก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว