เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมเข้าเล่มแบบอัดกาวอาร์ตมัน จำนวน 70 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมเข้าเล่มแบบอัดกาวอาร์ตมัน จำนวน 70 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารรายงานฯ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว