เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

                             ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป (บุคลากรมนับสนุนสถานศึกษา) จำนวน 1 ตำแหน่ง 21 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2563  นั้น บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้ง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

* สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว