เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยกลากจูง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหาารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยกลากจูง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยกลากจูง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว