เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร ตามเเบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร ตามเเบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว