เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

                                         ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา โดยกำหนดรับโอน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

* สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้ 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว