เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยเฉพาะเจาะจง   

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว