เรื่อง สัญญาจ้างการปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างการปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สัญญาจ้างการปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว