เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถกระบะบรรทุกฯ และจ้างซ่อมบำรุงรักษารถสุขาเคลื่อนที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถกระบะบรรทุกฯ และจ้างซ่อมบำรุงรักษารถสุขาเคลื่อนที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถกระบะบรรทุกและรถสุขาเคลื่อนที่

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว