เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค 5104 สก จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค 5104 สก จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว