เรื่อง เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งสายผู้บริหาร

เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งสายผู้บริหาร

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว