องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนพิการเพื่อปฏิบัติงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ตั้งเเต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนพิการเพื่อปฏิบัติงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ตั้งเเต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว