เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว