พิธีเปิดการรณรงค์ “ผู้ว่าชวนชาวสระแก้ว ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ”

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09:15 น. ณ หอประชุมร่วมใจพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
นายกขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการรณรงค์
“ผู้ว่าชวนชาวสระแก้ว ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ” โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี
โดยจังหวัดสระแก้ว พร้อมฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรค ผู้ที่ลงทะเบียน “หมอพร้อม”
จองวัคซีนไว้แล้ว จะได้รับการนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนตามกำหนด ประชาชนสามารรับการฉีดได้ตามจุดฉีดต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอ 18 จุดฉีด วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมร่วมใจพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว