เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว