เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว