ร่วมสำรวจอาคารหอสมุดจังหวัดสระแก้วเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ไตเทียม ของ อบจ.สระแก้ว

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอสมุดจังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะเลขานุการนายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว ร่วมสำรวจอาคารหอสมุดจังหวัดสระแก้วเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ไตเทียม ของ อบจ.สระแก้ว โดยมี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และนพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ร่วมสำรวจและให้คำแนะนำการปรับปรุงอาคารหอสมุดจังหวัดสระแก้วให้เป็นศูนย์บริการฟอกไตเทียม นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว เห็นถึงความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์บริการฟอกไตเทียมเพื่อให้บริการแก่ประชาชน เนื่องจากโรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข เพราะเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง หากจังหวัดสระแก้วมีการจัดตั้งศูนย์บริการฟอกไตจะทำให้พี่น้องประชาชนจังหวัดสระแก้ว ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว