เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว