เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการจัดทำคอกต้นไม้พร้อมป้ายชื่อติดประจำต้นไม้ จำนวน 17 ชุด และป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการจัดทำคอกต้นไม้พร้อมป้ายชื่อติดประจำต้นไม้ จำนวน 17 ชุด และป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว