เรื่อง ขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว