เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564 พร้อมเข้าเล่มเอกสารแบบสันกาว จำนวน 70 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564 พร้อมเข้าเล่มเอกสารแบบสันกาว จำนวน 70 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว