เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TK- 6329 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TK- 6329 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว