โครงการปลูกต้นไม้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564

นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา,นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคณะผู้บริหาร เลขาฯที่ปรึกษานายก อบจ.สระแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สระแก้ว ร่วมปลูกต้นไม้ตาม “โครงการปลูกต้นไม้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564” ณ บริเวณภายในรั้วด้านหลังสำนักงาน อบจ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว