ร่วมพิธีปลูกกัญชาทางการแพทย์ตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายก อบจ.สระแก้ว ร่วมพิธีปลูกกัญชาทางการแพทย์ตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชนระยะที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว