ร่วมมอบวัสดุทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว ร่วมมอบวัสดุทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว.-ยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล.-ชุดPPE.-น้ำยาฆ่าเชื้อ 5 ลิตร.-แอลกอฮอล์เจล 5 มิลลิลิตร.• โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะได้นำไปแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดสระแก้ว.• โดยมีนายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ (รก.)นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (รอง นพ.สสจ.) พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว