กิจกรรมการประกวดลวดลายผ้า และการทอผ้ามัดหมี่ลายสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายก อบจ.สระแก้ว เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด “โครงการจัดทำลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว” กิจกรรมการประกวดลวดลายผ้า และการทอผ้ามัดหมี่ลายสระแก้ว โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ลายเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความภาคภูมิใจ และรณรงค์เผยแพร่ การใช้ลายเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว จนสามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่มีความต้องการของประชาชนในจังหวัดสระแก้วและนักท่องเที่ยว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว