เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนสายเเยกทางหลวงชนบทสระเเก้ว สก 3045 บ้านการบินไทย ตำบลไทยเดี่ยว อำเภอคลองหาด ถึงบ้านเนินตะแบก ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว (ตอนบ้านเนินตะเเบก ตำบลเขาสามสิบ)

สำเนาสัญญาจ้างก่อสสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนสายเเยกทางหลวงชนบทสระเเก้ว สก 3045 บ้านการบินไทย ตำบลไทยเดี่ยว อำเภอคลองหาด ถึงบ้านเนินตะแบก ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว (ตอนบ้านเนินตะเเบก ตำบลเขาสามสิบ)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว