เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด-หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด-หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว