เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเเยกทางหลวงหมายเลข 3366 ที่บ้านอาจารย์จู หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเเยกทางหลวงหมายเลข 3366 ที่บ้านอาจารย์จู หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว