เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านการบินไทย หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านการบินไทย หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว