เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว